Osobní pohovor

Pozvání k osobnímu pohovoru je v první řadě pozitivním zhodnocením předchozích aktivit a v každém případě stojí za zmínku. V převážné většině případů nás totiž nikdo k pohovoru nebude zvát, pokud nejprve nezískáme jeho zájem. Potřebné předpoklady tedy nejspíš máme, ovšem nejsme jediní a zaměstnavatel potřebuje jistotu správné volby. K úspěchu nám tak nepostačí jen radost z termínu pohovoru, nýbrž patřičná příprava.
Osobní pohovor můžeme snadno definovat jako jednání zaměřené na posílení nebo zpochybnění naší vhodnosti zastávat danou pracovní pozici, kdy cílem je přesvědčit o svých kvalitách, respektive o schopnosti kvalitního pracovního výkonu.
Jelikož toho o nás zatím zaměstnavatel mnoho neví, je samotné jednání zaměřeno na získání potřebných informací. Musíme tedy počítat s celou řadou otázek. Ty budou směřovat k našemu vzdělání, zkušenostem, dovednostem, znalostem, představám, potřebám apod. Na celé jednání máme omezený prostor, mnohdy několik desítek minut. Vyplatí se proto určitá sumarizace podstatných informací, které následně zaměstnavateli předáváme. Dosáhneme tak efektivního dialogu. Je potřeba si uvědomit, že během pár desítek minut budeme hovořit o své minulosti, pracovních zkušenostech, úspěších i nezdarech, důvodech řady změn, motivech k nové práci, představách, cílech, potřebách atd., a pokud v nich nebudeme mít jasno, těžko někoho přesvědčíme, že jsme ti praví. Improvizovat a současně dosáhnout efektivního dialogu je cesta nesmírně riskantní.

Na co se vás budou ptát

Často se uchazeči domnívají, že se na osobní pohovor připravit nedá, neboť zaměstnavatelé kladou pokaždé jiné otázky. Pravdou je, že nebudeme předem znát konkrétní otázky, které nám bude klást konkrétní zaměstnavatel. Na druhou stranu se zaměstnavatelé vlastně ptají mnoha způsoby na totéž. Chtějí zjistit, jestli v dané pracovní pozici obstojíme. Otázky, se kterými se budeme na pohovoru potýkat, tak budou mít často obdobný význam.
Například:
  • „Proč bychom měli zaměstnat právě vás?“ / „V čem bude váš přínos pro naši společnost?“
  • „Řeknete mi něco o sobě?“ / „Než začneme, můžete se nám blíže představit?“
  • „Jakou máte představu profesního uplatnění?“ / „Jakou činnost byste chtěl(a) v naší firmě vykonávat?“
  • „Jaké jsou vaše silné stránky a jaké ty slabé?“ / „Povězte nám na čem byste u sebe zapracoval?“
Přestože otázky v uvedených dvojicích jsou jiné, mají obdobný význam. Nemusíme tak na každou otázku hledat originální odpověď. Navíc se budeme zpravidla ucházet o podobná pracovní místa a je pravděpodobné, že i zaměstnavatelé budou preferovat obdobné předpoklady. S určitými otázkami se tak budeme setkávat s větší pravidelností a své odpovědi můžeme snadno následně přehodnocovat.
Při osobním pohovoru neexistují správné a špatné odpovědi, existují pouze odpovědi kvalitní a méně kvalitní, což lze významně ovlivnit náležitou přípravou.

Mít správné informace

Snad ve všech případech osobních pohovorů se budeme připravovat na jednání ve věci konkrétního pracovního místa u konkrétní společnosti. Znalost pracovní náplně a portfolia firmy jsou tudíž naprostou samozřejmostí a také měřítkem našeho zájmu. Bojovat o něco, o čem nic nevíme, je vskutku absurdní. Měli bychom tak být schopni vyhodnotit klíčové předpoklady pracovní pozice, posoudit svoje kvality a prezentovat relevantní argumenty. Zkrátka bychom se měli nejprve ptát sami sebe, zda víme, o co usilujeme, a zda věříme, že na to máme. Následně tyto argumenty použijeme při osobním jednání. Otázky zaměstnavatele budou totiž směřovat stejným směrem. Při odpovědích tak nejde o to odříkat zaměstnavateli, co chce slyšet, nebo mu dokonce lhát. Jde hlavně o to, vystihnout z množství informací takové, které mohou mít, s ohledem na firmu a pracovní pozici, patřičný význam. A když to nedopadne podle našich představ? S jistotou budou další pohovory a můžeme se průběžně zdokonalovat. Každý pohovor je tak vždy přinejmenším skvělým tréninkem.
Existují lidé, kteří dokáží uspět bez zvláštní přípravy s využitím „přirozeného talentu“ a improvizace. Většina však potřebuje přípravu a trénink, které se vždy vrátí přinejmenším v podobě zkušenosti.

Nejnovější aktuality

Nacházejí se zde nejnovější aktuality z našeho blogu.

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

[metaslider id=1288] http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-8-3-2.html  

Čti více

JOBLEADER, všechna práva vyhrazena