AC/DC

Assessment centrum (AC)

je jednou z nejefektivnějších moderních metod výběru uchazečů. Vhodná je především pro manažerské a obchodní pozice nebo pro volbu klíčového spolupracovníka.Prostřednictvím assessment centra odhalíte reakce kandidáta na specifické pracovní podmínky, jeho schopnost práce v týmu, vůdčí potenciál, výkonovou orientaci, vyjednávací schopnosti, odolnost vůči stresu apod. Pro výběr nejvhodnějšího kandidáta na definovanou pozici stanovíme klíčové kompetence, které musí uchazeč splňovat. V průběhu obvykle jednoho celého dneabsolvují účastníci několik modelových situací ve skupině i individuálně, které prověří jeho schopnosti, styly jednání, vlastnosti atd. Prostřednictvím odborného assessment centra externích či interních kandidátů si utvoříte plnohodnotnější základ pro vaše rozhodnutí a vyhnutí se případným nákladům spojených s nevhodně obsazeným kandidátem. Výstupy z assessment centra jsou individuální závěrečné zprávy zachycující profil a potenciál účastníka a případně skupinová zpráva, srovnávající jednotlivé kandidáty mezi sebou. U obou je fokus kladen na srozumitelná doporučeníidentifikaci prostoru pro rozvoj a označení možných rizik vůči pozici i vůči firemní kultuře Vaší firmy. Zprávy mají podobu individuální zprávy a jsou určené managementu či personalistům firmy a mohou sloužit jako podklad pro další rozvoj vybraných kandidátů. V assessment centru jsou účastníci vystaveni různým modelovým i situacím blízkých budoucí praxi a to jak ve skupině spolu s ostatními kandidáty, tak individuálně.

Development centrum (DC)

Development centrum probíhá obdobně jako assessment centrum a využívá se i stejných metod s tím rozdílem, že jde o posouzení potenciálu stávajících zaměstnanců. Výstupem z development centra jsou jednak individuální zprávy obdobné jako v assessment centru a zprávy celkové, popisující skupinu/tým jako celek. Rozdíl v individuální zprávě oproti výstupu z assessment centra je především v zaměření zprávy, která je zpracovávána pro každého účastníka a je zde akcentováno zejména posouzení silných a slabých stránek a návrh možných cest pro jejich odstranění a to formou jak návrhu školení, tak rozvoje za chodu (just in time). Zpráva z development centra je určena jak účastníkům, kde na ni navazuje koučující rozhovor sloužící k vyjasnění detailů a nastartovaní žádoucích změn, tak managementu a personalistům firmy pro cílený rozvoj zaměstnance. Celková závěrečná zpráva je určena personalistům, managementu a přímým nadřízeným a popisuje obecné trendy a tendence u hodnoceného pracovního týmu či skupiny.

Nejnovější aktuality

Nacházejí se zde nejnovější aktuality z našeho blogu.

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

Reportáž TV NOVA. Podívejte se na reportáž o nadstandardních náborových příspěvcích a BONUSECH!

[metaslider id=1288] http://tn.nova.cz/clanek/televizni-noviny/televizni-noviny-8-3-2.html  

Čti více

JOBLEADER, všechna práva vyhrazena